Ważne: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

Wzory najważniejszych pism

informacja dnia: Dzisiaj jest

 

Wzory najważniejszych pism

 

Wzór nr 1. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według zryczałtowanego podatku dochodowego

Piła, dnia ................

       Anna Nowak
       ul. Krótka 5
       64-920 Piła
       NIP 764-120-15-67

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pile

Oświadczenie

           Na podstawie art.9 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) oświadczam, że do przychodów za .............rok z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - wybieram opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Anna Nowak
 

do góry

Wzór nr 2. Oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodów z najmu w  formie ryczałtu przez jednego z małżonków

Piła, dnia ................

       Anna Nowak
       PESEL 70080101111
       Jerzy Nowak
       PESEL 69010104256
       ul. Krótka 5
       64-920 Piła
                                                                   Naczelnik Urzędu Skarbowego
                                                                   w Pile

Oświadczenie

           Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) oświadczamy, że jako małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z umowy najmu, decydujemy, iż przychody te będą opodatkowane w całości przez Annę Nowak.

Anna Nowak
Jerzy Nowak
 

do góry

Wzór nr 3. Zawiadomienie o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał

Piła, dnia ......................

       Anna Nowak
       ul. Krótka 5
       64-920 Piła
       NIP 764-120-15-67

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pile

Oświadczenie

           Na podstawie art. 21 ust. 1a-1c ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) zawiadamiam, że wybieram opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał, począwszy od roku kalendarzowego ...................

Anna Nowak
 

do góry

Wzór nr 4. Zawiadomienie o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał

Piła, dnia .....................

       Anna Nowak
       ul. Krótka 5
       64-920 Piła
       NIP 764-120-15-67

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pile

Oświadczenie

           Na podstawie art. 21 ust. 1c ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) zawiadamiam, że zaprzestaję opłacania ryczałtu co  kwartał, począwszy od roku kalendarzowego ..................

Anna Nowak
 

do góry

Wzór nr 5. Oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodów z najmu w  w/g zasad ogólnych przez jednego z małżonków.

Piła, dnia ......................

       Anna Nowak
       PESEL 70080101111
       Jerzy Nowak
       PESEL 69010104256
       ul. Krótka 5
       64-920 Piła

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pile

Oświadczenie

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) oświadczamy, że jako małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z umowy najmu, decydujemy, iż przychody te będą opodatkowane w całości przez Annę Nowak.

Anna Nowak
Jerzy Nowak
 

do góry

Wzór nr 6. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki 19%

Piła, dnia ......................

     Teresa Wesoła
     ul. Krzywa 12/9
     64-920 Piła
     NIP 764-013-89-17

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pile

Oświadczenie

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) oświadczam, że  na ..............rok wybieram sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy tj. 19% podstawy obliczenia podatku.

 Teresa Wesoła
 

do góry

Wzór nr 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu/ przychodu

wniosek do pobrania (w formacie PDF)

do góry

Wzór nr 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stanie zaległości w podatkach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile uprzejmie informuje, że wnioskodawcy występujący o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (stanie zaległości) w podatkach będący podatnikami dokonującymi wpłat zaliczek:

  • podatku dochodowego wg zasad ogólnych w formie uproszczonej,
  • liniowego podatku dochodowego w formie uproszczonej,
  • karty podatkowej,
  • osoby duchowne

korzystający z prawa umniejszania wpłacanej do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy o odpowiednią kwotę zapłaconej do ZUS składki na ubezpieczenie  zdrowotne, na podstawie w szczególności art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) powinni do wniosku dołączyć do wglądu dowody wpłat potwierdzających fakt uiszczenia do ZUS należnych na dzień składania wniosku składek na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok podatkowy (art. 306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

W przypadku zbiorczego dokonywania do ZUS wpłat składek dotyczących również pracowników należy złożyć pisemne oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych, które dotyczą wyłącznie wnioskodawcy i osób, którym przysługuje prawo do umniejszenia wpłacanej do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

wniosek do pobrania (w formacie PDF)

Wzór nr 9. Wniosek w sprawie zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet bieżących zobowiązań podatkowych lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

wniosek do pobrania (w formacie PDF)

 

do góry


Urząd Skarbowy w Pile
ul. Kossaka 106
64-920 Piła

NIP 764-11-69-877

numery telefonów ->-

godziny urzędowania:

poniedziałek__8.00-18.00
wtorek__7.30-15.30
środa__7.30-15.30
czwartek__7.30-15.30
piątek__7.30-15.30

Kasa Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego
Sala Obsługi Klienta
I piętro Urzędu
czynna:
poniedziałek – piątek
 8.00 – 15.00

lokalizacja urzędu
plan dojazdu

Biuletyn Informacji
Publicznej

Akcja zeznań
za 2013 rok

e-deklaracje

pliki i dokumenty--> -
do pobrania___

Ogłoszenia o licytacjach egzekucyjnych

serwis on-line
ankiety elektroniczne

ostatnia aktualizacja strony:
18 grudnia 2014

mapa stron

Obsługa merytoryczna strony - Zespół Redakcyjny

[Strona główna] [Wydarzenia] [Organizacja Urzędu Skarbowego] [ABC Usługi] [Serwis podatkowy] [Poradnik podatnika] [Błędy] [Pytania] [Pomoc publiczna] [Egzekucja] [Wzory pism] [Galeria] [Online] [Serwis] [Zadania] [Wydarzenia] [Antykorupcja] [Do pobrania] [Linki] [Karty_informacyjne] [Dojazd] [Mapa Stron] [Komunikaty (Szare)]

Wszelkie prawa zastrzeżoneWszelkie prawa zastrzeżone